Den ultimative guide til investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning kan være et virkelig forvirrende emne. Der er så mange investeringsrådgivere derude, som hver især har deres egen investeringsstrategi. Men hvad indebærer investeringsrådgivning egentlig? Investeringsrådgivning handler ikke kun om, hvilke aktier du skal købe eller sælge, men også om, hvor stor risiko du skal løbe, og hvornår du skal investere dine penge! Det er derfor, vi har lavet denne guide; for at hjælpe dig med at forstå alt det, som investeringsrådgivere gør for dig!

Hvad er en investering

Investering er et finansielt begreb, der betyder at sætte penge ind i en investering i håb om at tjene flere penge. Investering i aktier kan være risikabelt, men det kan også give et stort afkast.

Investeringsmuligheden er sandsynligheden for at nå investeringsmålet. Investeringsafkastet er udbyttet eller fortjenesten på investeringen. Investeringsbeslutninger er baseret på investeringsfaktorer. Investering finder sted af forskellige årsager, f.eks. pensionering, uddannelse, opstart af virksomhed, opbygning af egenkapital osv. En investeringsrådgiver giver investeringsrådgivning for at hjælpe dig med at skabe og forvalte dine investeringer.

Fordelene ved at investere i aktier

Investering i aktier kan være en god investeringsmulighed. Hvis du f.eks. investerede 10.000 £ i Tesco-aktier for 50 år siden, ville de nu være omkring 3 millioner £ værd! Andre fordele ved investering er bl.a.: Det er nemt at købe og sælge investeringsfonde via platforme. Du kan investere så lidt som 1 £ på nogle investeringswebsteder! Det er muligt selv at styre din investeringsportefølje eller ansætte investeringsforvaltere til at gøre det for dig. Du kan være berettiget til skattelettelser for investeringer. Investering giver også en indkomst.

Typer af investeringer

Forskellige investeringsmuligheder kan groft sagt inddeles i gælds- og aktieinvesteringer, investeringsinstrumenter, investeringsinstrumenter og investeringsinstrumenter og investeringsgrad.

Gældsinvesteringsinstrumenter er lån til virksomheder eller regeringer, som giver et fast afkast af investeringen med en fast tilbagebetalingsdato. Egenkapitalinvesteringsinstrumenter giver en ejerandel i virksomheden og mulighed for store gevinster, men også store risici. Investeringerne kan antage mange former, f.eks. obligationer, investeringsfonde, aktier og ETF’er.

Investeringsinstrumenter er tjenester, der hjælper dig med at investere dine penge ved at samle dem sammen med andres penge. De varierer fra “pakkede” investeringsfonde (det er investeringsfonde, som du køber fra en finansiel rådgiver) til ISA’er (individuelle opsparingskonti) eller investeringsforeninger. Du kan finde

Risikofaktorer ved at investerer i en aktie eller obligation

Der er mange investeringsmuligheder, men det er vigtigt at overveje investeringsrisikoen, før du beslutter dig for, hvilken investering der er bedst for dig. Forskellige investeringsmuligheder er forbundet med forskellige investeringsrisici, så det er vigtigt at lave din research, før du forpligter dig.

Spørgsmål, der skal overvejes, omfatter hvilket investeringsinstrument der passer bedst til din risikoprofil og dit investeringsmål, om investeringsproduktet passer til din investeringstidshorisont, eller om der er tilstrækkelig likviditet på markedet. Du bør også tænke på faktorer som f.eks. skattemæssige konsekvenser og dit kendskab til potentielle investeringsprodukter/-tjenester.

Hvis du er usikker på, hvor du skal starte, kan du tale med en investeringsrådgiver, som kan hjælpe dig med at vurdere, hvilke investeringer der er de rigtige for dig.